actueel

Mijn naam is Rob. Architect tot uw dienst!

Mijn specialisme blijft aandacht en betrokkenheid.
Architectuur en Advisering zijn daarbij kernwoorden.

Of het nu gaat om grote projecten of de “kleinere”, vanaf het ontwerp tot en met het detail, vanaf advies tot en met de projectbegeleiding.
architectrob voldoet aan alle expertise welke nodig is om bij projecten de klant volledig van dienst te kunnen zijn.

Ik sta graag aan uw zijde om met al mijn ervaring (meer dan 25 jaar) u te kunnen adviseren en ontwerpend tot uw doel te komen.
THUIS. Een goed gevoel krijgen in uw investering.

Ik begeleid u daarbij met al mijn liefde voor het vak en kennis om tot datgene te komen wat uw wensen zijn!

Voor verdere informatie verzoek ik u via de contactpagina contact op te nemen met architectrob.

 

projecten

Close Project

verbouwing woonhuis #25

te Kerkrade.

Wensen opdrachtgever :
Interieur: Keuken met eetgedeelte in uitbreiding
Exterieur: Geen grote glasoppervlakten, functionele indeling

Aanpak :
- Meerdere ontwerp varianten, 3-dimensionaal in beeld gebracht waardoor wensen opdrachtgever heel duidelijk tot uiting kunnen komen
- Tegelijkertijd wordt de uitvoering uitvoerig besproken met de opdrachtgever en betreffende aannemer,
- Ontwerp wordt verder afgestemd in ontwerp rekening houdende met financiele haalbaarheid
- Na tevredenheid opdrachtgever worden de stukken gereed gemaakt voor gemeentelijke goedkeuring (welstand + omgevingsvergunning)
- Esthetische begeleiding tijdens uitvoering

Close Project

herindeling complex #25

te Gulpen.

Wensen opdrachtgever :
Interieur: herindeling bestaande winkel naar 4 levensloopbestendige “woonkeur” woningen , nieuw entreegebied en 25 bergingen (ook voor bovenliggende woningen).
Exterieur: Eigentijdse uitstraling e.e.a. afgestemd op bestaand appartementencomplex

Aanpak :
- Algehele inmeting en nieuwe opzet van de bestaande toestand van het totale gebouw
- Meerdere ontwerp varianten, 3-dimensionaal in beeld gebracht waardoor wensen opdrachtgever heel duidelijk tot uiting kunnen komen
- Tegelijkertijd wordt de uitvoering uitvoerig besproken met de opdrachtgever en betreffende aannemer,
- Ontwerp wordt verder afgestemd in ontwerp rekening houdende met financiele haalbaarheid en uitgangspunten woonkeur
- Na tevredenheid opdrachtgever worden de stukken gereed gemaakt voor gemeentelijke goedkeuring (welstand + omgevingsvergunning)
- Esthetische begeleiding tijdens uitvoering

Close Project

zorgvilla #01

te Landgraaf.

Wensen opdrachtgever :
Interieur: Geheel aangepaste ruimtes ten behoeve van mindervalide gebruik (schuifpuien, voldoende wendbaarheid etc.).
Exterieur: Gebruiksvriendelijke omgeving met traditionele uitstraling.

Aanpak :
- Meerdere ontwerp varianten, 3-dimensionaal in beeld gebracht waardoor wensen opdrachtgever heel duidelijk tot uiting kunnen komen
- Ontwerp afgestemd en getoetst op financiele haalbaarheid

Close Project

gevel juwelier #29

aanpassing gevel juwelier te Maastricht

Wensen opdrachtgever :
Interieur: Veilig en representatief.
Exterieur: Veilig, Esthetisch verantwoord, met klassieke insteek.

Aanpak :
- Meerdere ontwerp varianten, 3-dimensionaal in beeld gebracht waardoor de opdrachtgever een goed inzicht krijgt in mogelijke problematieken.
- Het geheel wordt getoetst aan strenge eisen welstandsnota gemeente Maastricht, waarbij uitgangspunten opdrachtgever zoveel mogelijk worden gerespecteerd.
- Ontwerp wordt verder afgestemd en getoetst op financiele haalbaarheid.

Close Project

revitalisatie teggert #03

te Voerendaal.

Wensen opdrachtgever :
- Parkeren en wonen in het groen
- Geheel volgens de huidige normen
- Volledig initiatief van de architect vanaf het begin tot en met de oplevering

Aanpak :
- Algehele inmeting en analyse van de bestaande toestand van het totale gebied
- Nauwkeurige analyse programma van eisen en wensen opdrachtgever
- Onderzoek naar beste civiele ondersteuning van het totale plaatje, geheel inzichtelijk gemaakt in mogelijke kosten.
- Meerdere ontwerp varianten, 3-dimensionaal in beeld gebracht waardoor wensen opdrachtgever heel duidelijk tot uiting kunnen komen en mogelijk andere nog positievere insteken
- Het best passende ontwerp wordt gepresenteerd aan de betreffende huurders van de aanwezige woonblokken
- Ontwerp wordt verder afgestemd naar aanleiding van  de informatieve presentaties, rekening houdende met financiele haalbaarheid en maximale tijdsbestek
- Na tevredenheid wordt de uitvoering aanbesteed en wordt de betreffende uitvoerder bekend gemaakt.
- Esthetische begeleiding tijdens uitvoering volgt en garandeert een verdere en naar ieders tevreden resultaat

Close Project

gezondheidscentrum #43

te Roermond.

Wensen opdrachtgever :
Interieur: optimale functionele indeling van een gezondheidscentrum te Roermond (3300m2) met een huisartsenpraktijk, apotheek, fysiotherapie, paramedici en verder benodigde multifunctionele ruimtes.
Exterieur: Eigentijdse uitstraling, in organische bouwstijl

Aanpak :
- Algehele inventarisatie en nieuwe opzet van het plan passend in de situatie met voldoende parkeermogelijkheid op eigen terrein
- Nauwkeurige analyse programma van eisen en wensen opdrachtgever
- Opzet relatieschema’s, onderzoek naar de beste routing
- Meerdere ontwerp varianten, 3-dimensionaal in beeld gebracht waardoor wensen opdrachtgever heel duidelijk tot uiting kunnen komen
- Ontwerp wordt verder afgestemd ook in stichtingskosten, welke bij benadering worden onderzocht

Close Project

nieuwbouw woonhuis #34

te Curacao.

Wensen opdrachtgever :
Interieur: Open woon-keuken, kantoor aan huis. royale “natuurlijk geventileerde” gekoelde ruimtes. Functionaliteit in gebruik.
Exterieur: Vanwege de extreem harde ondergrond is er gekozen voor minimale ontgraving.
Materiaal- en kleurgebruik inherent aan Curacao met eigentijdse strakke uitstraling.

Aanpak :
- Meerdere ontwerp varianten, 3-dimensionaal in beeld gebracht waardoor wensen opdrachtgever heel duidelijk tot uiting kunnen komen
- Ontwerp afgestemd en getoetst op financiele haalbaarheid
- Uitvoering en verdere doorwerking heeft plaatsgevonden met lokale tekenaar en aannemer.

Close Project

nieuwbouw woonhuis #16

te Schinnen.

Wensen opdrachtgever :
Interieur: 1 grote open ruimte. Functionaliteit in gebruik.
Exterieur: Passief woonhuis, dus duurzaam materiaalgebruik en strakke uitstraling. Optimale verdeling (schuine) kavel.

Aanpak :
- Meerdere ontwerp varianten, 3-dimensionaal in beeld gebracht waardoor wensen opdrachtgever heel duidelijk tot uiting komen
- Ontwerp wordt verder afgestemd in ontwerp rekening houdende met financiele haalbaarheid

Close Project

seniorwoningen #08

te Landgraaf.
Dit project betreft een Prijsvraag.

Wensen opdrachtgever :
Interieur: 8 levensloopbestendige “woonkeur” woningen , voldoende parkeergebied op eigen terrein en energiezuinig gebouwd.
Exterieur: Eigentijdse uitstraling, sociale mogelijkheden en inpassing van het geheel

Aanpak :
- Studie van de gehele omgeving en dus randvoorwaarden
- Vorming van het programma van eisen aan de hand van het gestelde programma en haalbaarheid
- Meerdere ontwerp varianten, 3-dimensionaal in beeld gebracht waardoor wensen opdrachtgever heel duidelijk in kaart worden gebracht
- Ontwerp wordt verder afgestemd in ontwerp rekening houdende met financiele haalbaarheid en uitgangspunten woonkeur + duurzaam karakter
- Presentatie van het geheel aan woningstichting, potentiele bewoners en gemeente

Close Project

herindeling complex #25

te Gulpen.

Wensen opdrachtgever :
Interieur: herindeling bestaande winkel naar 4 levensloopbestendige “woonkeur” woningen , nieuw entreegebied en 25 bergingen (ook voor bovenliggende woningen).
Exterieur: Eigentijdse uitstraling e.e.a. afgestemd op bestaand appartementencomplex

Aanpak :
- Algehele inmeting en nieuwe opzet van de bestaande toestand van het totale gebouw
- Meerdere ontwerp varianten, 3-dimensionaal in beeld gebracht waardoor wensen opdrachtgever heel duidelijk tot uiting kunnen komen
- Tegelijkertijd wordt de uitvoering uitvoerig besproken met de opdrachtgever en betreffende aannemer,
- Ontwerp wordt verder afgestemd in ontwerp rekening houdende met financiele haalbaarheid en uitgangspunten woonkeur
- Na tevredenheid opdrachtgever worden de stukken gereed gemaakt voor gemeentelijke goedkeuring (welstand + omgevingsvergunning)
- Esthetische begeleiding tijdens uitvoering

Close Project

verbouwing slagerij #70

te Eijgelshoven, Kerkrade.

Wensen opdrachtgever :
Interieur: optimale functionele herindeling , nieuw interieur verkoop en slagerij, uitbreiding van ruimten.
Exterieur: Eigentijdse uitstraling, prettige werkomgeving met “kunst”daglicht

Aanpak :
- Algehele inmeting en nieuwe opzet van de bestaande toestand van het totale gebouw (meerdere gedane aanbouwen)
- Nauwkeurige analyse programma van eisen en wensen opdrachtgever
- Opzet relatieschema’s, storende knooppunten in de routing van het programma opgelost
- Meerdere ontwerp varianten, 3-dimensionaal in beeld gebracht waardoor wensen opdrachtgever heel duidelijk tot uiting kunnen komen
- Tegelijkertijd wordt de uitvoering uitvoerig besproken met de opdrachtgever en betreffende aannemer,
- Ontwerp wordt verder afgestemd in ontwerp rekening houdende met financiele haalbaarheid en maximale tijdsbestek
- Na tevredenheid opdrachtgever worden de stukken gereed gemaakt voor gemeentelijke goedkeuring (omgevingsvergunning)
- Esthetische begeleiding tijdens uitvoering

Close Project

realisatie eerder #00

te Roermond, Vaals, gulpen, Kerkrade, Brandevoort en Maastricht.

Realisatie – projectarchitect bij lancee architecten.
 appartementen + parkeren stationspark roermond appartementen + wonen + parkeren von clermontpark vaals \ appartementen + parkeren + winkelen gulpen \ kantoren bedrijfsverzamelgebouw kerkrade \ seriematige woningbouw brandevoort \ entreegebieden maastricht

Close Project

verbouwing woonhuis #34

te Eijgelshoven, Kerkrade.

Wensen opdrachtgever :
Interieur: Woonkeuken, royale bijkeuken, woonkamer optimaliseren. Functionaliteit in gebruik.
Exterieur: Duurzaam materiaalgebruik en strakke uitstraling. Tuin (talud) + terras opwaarderen

Aanpak :
- Meerdere ontwerp varianten, 3-dimensionaal in beeld gebracht waardoor wensen opdrachtgever heel duidelijk tot uiting kunnen komen
- Tegelijkertijd wordt de uitvoering uitvoerig besproken met de opdrachtgever en betreffende aannemer,
- Ontwerp wordt verder afgestemd in ontwerp rekening houdende met financiele haalbaarheid
- Na tevredenheid opdrachtgever worden de stukken gereed gemaakt voor gemeentelijke goedkeuring (welstand + omgevingsvergunning)
- Esthetische begeleiding tijdens uitvoering

Close Project

verbouwing divers #01

te Elsloo, Wijlre.

uitbreiding kantoor – woonhuis .12\ herindeling woonhuis .15 *

*Vanwege het respecteren van privacy van sommige opdrachtgevers, is bovenstaand slechts een deel van de vele projecten welke inmiddels zijn gerealiseerd.

Close Project

seriematig bouwen divers #01

te Maastricht, Gulpen, landgraaf.

Gestapeld \ seriematig wonen.  appartementengrondgebonden. Nieuwbouwen – herindelen – zorgen – levensloopbestendig – parkeren – winkelen.
opwaardering entreegebied maastricht .29aanpassing entreegebied gulpen meerdere complexen .09,.10,.19 \ windscherm appartement landgraaf .39

Close Project

kleedlokalen voetbalclub #036

uitbreiding kleedlokalen voetbalclub te Heerlen .36

Wensen opdrachtgever :
Interieur: Efficient gebruik kleedlokale met optimale indeling en aansluiting van bestaande ruimtes.
Exterieur: Financiele haalbaarheid, het vermijden van kruispunten in de routing en desgewenst rekening houden met nieuwe te verwezenlijken kunstgras voetbalvelden.

Aanpak (kleedlokalen voetbalclub te Heerlen):
- Meerdere ontwerp varianten, 3-dimensionaal in beeld gebracht waardoor de opdrachtgever een goed inzicht krijgt in mogelijke problematieken.
- Een betere variant wordt zelfs bedacht, door het nieuwe veld enigszins op te schuiven en de kleedlokalen voor het gebouw te positioneren.
- Ontwerp wordt verder afgestemd en getoetst op financiele haalbaarheid en er wordt al bekeken welke samenwerkingsvormen mogelijk zijn

Close Project

health care center hccl #01

Stichting Health Care Centrum Limbourgh (HCCL)

De ambitieuze plannen voor de realisatie van HealthCare Center Limbourgh (HCCL) dienen te leiden tot een sport, recreatie en vrijetijdscentrum voor met name mensen met maar ook voor mensen zonder een beperking. Het te ontwikkelen centrum biedt alle mogelijkheden voor mensen met een handicap, maar daarnaast zullen de te realiseren professionele voorzieningen, zeker ook geschikt zijn voor mensen met een chronische ziekte, voor senioren en voor mensen zonder beperking. Op deze wijze is het HCCL inzetbaar voor meerdere verschillende doelgroepen, wat dient te leiden tot een economisch verantwoorde en haalbare bezetting. Het HCCL gaat beschikken over onder andere de volgende faciliteiten:
- Zwemfaciliteit(en) incl. zorgbad,
- Sportaccommodatie(s),
- Fitness- en Lifestylecentrum,
- Spa/ sauna en wellnessfaciliteiten,
- Zorghotel, horecagelegenheid, centrale intakebalie,
- Aanvullende (commerciële) bedrijfs- retailvoorzieningen.
- HCCL zal haar domicilie kiezen in het Zuid-Limburg.

 


Close Project

advisering #01

te Kerkrade.

Advisering. analyse – indeling – gebruik – veiligheid.
veiligheid kinderopvang kerkrade. Alle lokaties voor kinderopvang + buitenschoolse opvang zijn getoetst op veiligheid en gebruik door en voor de kinderen.
realisatie nieuwe keukenafvoeren appartementencomplex maastricht 

 • verbouwing woonhuis #25

  verbouwing woonhuis #25

 • herindeling complex #25

  herindeling complex #25

 • zorgvilla #01

  zorgvilla #01

 • gevel juwelier #29

  gevel juwelier #29

 • revitalisatie teggert #03

  revitalisatie teggert #03

 • gezondheidscentrum #43

  gezondheidscentrum #43

 • nieuwbouw woonhuis #34

  nieuwbouw woonhuis #34

 • nieuwbouw woonhuis #16

  nieuwbouw woonhuis #16

 • seniorwoningen #08

  seniorwoningen #08

 • herindeling complex #25

  herindeling complex #25

 • verbouwing slagerij #70

  verbouwing slagerij #70

 • realisatie eerder #00

  realisatie eerder #00

 • verbouwing woonhuis #34

  verbouwing woonhuis #34

 • verbouwing divers #01

  verbouwing divers #01

 • seriematig bouwen divers #01

  seriematig bouwen divers #01

 • kleedlokalen voetbalclub #036

  kleedlokalen voetbalclub #036

 • health care center hccl #01

  health care center hccl #01

 • advisering #01

  advisering #01

visie

Goed LUISTEREN naar wat de klant nu echt wilt, wordt vaker wel geroepen maar niet gedaan.
Bij architectrob  worden woorden nauwkeurig en uitvoerig beluisterd en daadwerkelijk omgezet.

Belangrijk hierbij is de combinatie van zorgvuldige BEGELEIDING van en INTERACTIE met de juiste partijen.
Uw investering in ons, resulteert 100% in een voor u KWALITATIEVE en FINANCIEEL haalbare werkelijkheid.

architectrob is Rob Eijdems. Betrokkenheid, efficiënte inzet en vertrouwen is de basis van zijn concept.

Dit levert al vele jaren woon-, werk – en leefgenot op.

Rob staat voor doortastend inzicht. Realistisch. Innovatief. Een uitgesproken luisteraar met bezielde ervaring, maar bovenal helder en persoonlijk. Een raadgevend ontwerp bureau.

Door te luisteren en te anticiperen op verzoeken worden wensen omgezet naar realiseerbare
ontwerpen en ontwerpen naar concrete bouwprojecten. In dit proces ligt optimale gebruikswaarde
verankerd in duurzame principes.

Een professional in maatwerk. Een slagvaardige regisseur gerijpt door door tal van projecten,
maar nog steeds met twee voeten op de grond. Bewust gekozen. architectrob

Zonder omgeving geen gebouw, zonder gevoel geen ontwerp. Door architectuur intelligent
in te zetten, wordt een identiteit gecreëerd. Vormen zijn inspirerend, doch bedienend van aard.
architectrob heeft een visie. En die houdt niet op bij de horizon. Kijkt u mee ? architectrob

architectrob-visie

rob

Rob
- Geregistreerd architect bij het Bureau Architectenregister
- Meer dan 20 jaar ervaring in het architectenvak
- Bouwkundig ingenieur
- Drie dimensionaal ontwerpen

Ervaring
- architectrob, architectuur + advies, architect – eigenaar
- lancee architecten, projectarchitect
- ags architecten en planners, projectarchitect
- architectenbureau meijs AMA, ontwerper

Opleidingen
- fachhochschule aachen, fachbereich Architektur
- academie van bouwkunst maastricht
- hogeschool heerlen, sector techniek bouwkunde + studiedifferentiatie architectuur

aanbevelingen

Advisering in veiligheid Kinder Opvang Kerkrade
“Rob Eijdems , architectrob, heeft ons zeer professioneel geadviseerd in veiligheid en wij zijn erg tevreden met de zinvolle resultaten.”

Top qualities: Great Results, Expert, Good Value

Vriendelijke groeten, Jolanda Rikers, directeur, Kinder Opvang KerkradeUitbreiding woonhuis in Eygelshoven – Kerkrade
Goede ideeën. Veranderingen in zijn ideeën zijn bespreekbaar. Goed overleg met klant (regelmatig backup).
Gaat consciëntieus te werk

Zeker aan te raden!
Positief beoordeeld

Groeten, Fam. Jacobs, KerkradeRevitalisatie de Teggert te Voerendaal
Heeft u behoefte aan een architect die niet alleen ontwerpen produceert en vervolgens laat tekenen maar die meedenkt? Dan bent u bij architectrob aan het goede adres!
De ontwerpen zijn mooi, functioneel en goed doordacht.

Een aanrader dus!
Positief beoordeeld

Vriendelijke groetend, Dhr. Wolters, Wss VoerendaalAdvies appartementen complex te Maastricht
Een constructieve aanpassing combineren met een esthetische aanvulling, met in achthouding van de reeds aanwezige bestaande gevel detailleringen….. Wij wisten reeds naar aanleiding van een voorgaande klus, dat deze opdracht aan architectrob toevertrouwd zou zijn en dit is wederom gebleken. Meerdere goede voorstellen zijn met groot respect voor de bestaande bouw, door architectrob creatief uitgewerkt en gepresenteerd.

Zeker aan te raden!
Positief beoordeeld

Dhr. R.J.L. Ramakers, DOS Vastgoedmanagement

contact

Naam

Email

Onderwerp

Uw bericht

 

architectrob
architectuur + advies

rob@architectrob.nl
045 546 14 86
06 408 87 407

Franciscanerstraat 52
6462 CP Kerkrade

btw nl 1564.97.475.b.01
kvk 14130350
INGbank 43 59 607

                                                                                © 2017 architectrob All Rights Reserved.